Partnerji

Ecopolis

Center za politiko trajnosti (Ecopolis) je nevladna organizacija, ustanovljena leta 2009, z namenom oblikovanja javne politike, ki temelji na principih trajnostnega razvoja in iskanja učinkovitih rešitev za takšen razvoj.

iED

Inštitut za podjetniški razvoj je raziskovalna organizacija, ustanovljena leta 2005, osredotoča se na promocijo podjetništva za vse. Glavna dejavnost je uvajanje projektov v okviru največjih evropskih programov kot so HORIZON 2020 in ERASMUS+.

INSTITUTO IMEDES

Mediteranski inštitut za trajnostni razvoj je specializiran za storitve okoljskega svetovanja od leta 1995. Prispeva h ekološki trajnosti in gospodarskemu razvoju podjetij, organizacij in regij, ki delujejo na področju varovanja okolja.

ZPS

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je neodvisna, neprofitna, mednarodno priznana nevladna organizacija, ki že od leta 1990 dalje varuje in zastopa izključno interese potrošnikov. Naše poslanstvo so informirani in osveščeni potrošniki, ki poznajo in uveljavljajo svoje pravice ter na drugi strani potrošnikom naklonjena družba, ki spoštuje in varuje pravice potrošnikov.

AVACU

Združenje potrošnikov, namenjeno informiranju potrošnikov in zaščiti njihovih pravic. Organizirajo delavnice za ljudi vseh starosti, od otrok do starejših.

InfoCons

InfoCons je nevladna neodvisna potrošniška organizacija, ki se zavzema za varovanje pravic potrošnikov.

Active Consumers

Zveza je bila ustanovljena 1999, leta 2010 pa se je preimenovala v Bolgarsko nacionalno zvezo aktivnih potrošnikov. Potrošnike informirajo, ščitijo njihove pravice in jih zastopajo pri pripravi zakonodaje. Izvajajo primerjalne teste kakovosti in pripravljajo različne publikacije.