O projektu

Starost prebivalstva hitro narašča. V državah članicah EU (EU-27) bo v letu 2020 več kot 103 milijonov prebivalcev starejših od 65 let in 30 milijonov prebivalcev, ki bodo šteli več kot 80 let (DG ECFIN/Ageing Report 2012). Nevarnost revščine se viša s starostjo in je višja pri ženskah. S starostjo narašča tudi nevarnost izključenosti iz družbe in nezmožnost nakupa osnovnih dobrin in storitev. Za starejše problem predstavljata na eni strani vedno večja kompleksnost trga in na drugi strani pomanjkanje digitalnih veščin. Trenutno stanje še poslabšuje situacijo za ranljive skupine potrošnikov kot so starejši, ki se soočajo s težavami pri dostopu in razumevanju informacij in iskanju primernih izdelkov ter storitev na trgu (European Consumer Agenda, 2012).

Sodelovalna potrošnja po svetu narašča, razvoj digitalnih orodij in tehnoloških mrež pa omogoča, da naredimo več z manj, z najemom, izposojo, izmenjavo, zamenjavo ali delitvijo izdelkov. Vedno več je spletnih platform, ki omogočajo, da smo potrošniki in ponudniki hkrati, več kot polovica evropskih državljanov že pozna možnosti sodelovalne potrošnje, eden izmed šestih te možnosti tudi že uporablja (Eurobarometer, 2016).

Sodelovalna potrošnja dopolnjuje obstoječe gospodarstvo in prinaša pozitivne gospodarske, okoljske in družbene učinke ter izhod iz ekonomske in finančne krize (Collaborative or participatory consumption: a sustainable model for the 21st century. European Economic and Social Committee. 2014). Sodelovalna potrošnja spodbuja vrednote sodelovanja in solidarnosti ter ima pozitiven vpliv na varovanje okolja, saj podaljšuje življenjski cikel izdelkov. Prinaša tudi nove možnosti za bolj ranljive skupine v ekonomski stiski (Collaborative or participatory consumption: a sustainable model for the 21st century. European Economic and Social Committee. 2014).

V okviru projekta COL-SUMERS si bomo z inovativnim pristopom prizadevali za izboljšavo kompetenc (odnos, veščine, znanje) starejših ljudi (prek 60 let) o tem, kako lahko izkoristijo rešitve sodelovalne potrošnje za boljše življenje.