Slovenščina:

Pogoji uporabe

Ti Pogoji uporabe urejajo uporabo spletne strani col-sumers.eu ter vso vsebino in storitve, ki so na voljo na spletni strani ali prek nje. Spletna stran je v lasti in upravljanju Inštituta za razvoj podjetništva – Institute of Entrepreneurship Development (“iED”). Spletno stran lahko uporabljate pod temi Pogoji uporabe ter pravili (vključno s Pravili varstva osebnih podatkov COL-SUMERS) in postopki, ki jih bodo partnerji objavljali na tej spletni strani.

Prosimo vas, da pred pričetkom uporabe spletne strani pazljivo preberete ta dokument, saj se z dostopom do ali z uporabo katerega koli dela spletne strani zavezujete k spoštovanju teh Pogojev uporabe. V primeru, da se s katerimkoli delom Pogojev ne strinjate, spletnih strani in storitev na tej spletni strani ne uporabljate.

Spletni obiskovalci


Kot na večini spletnih strani COL-SUMERS zbira informacije o obiskovalcih, na osnovi katerih ni možna identifikacija obiskovalcev. Zbiramo podatke o tipu brskalnika, jeziku uporabnika, načinu, na katerega je obiskovalec prišel na spletno stran, datumu in uri obiska. Te podatke zbiramo z namenom boljšega razumevanja vedenja obiskovalcev in za potrebe poročanja o projektu.

Zbiranje osebnih podatkov


Nekateri obiskovalci uporabljajo spletno stran na način, ki zahteva, da zbiramo tudi podatke, ki omogočajo identifikacijo. Vrsta in količina osebnih podatkov, ki jih zbira iED (upravljalec COL-SUMERS spletne strani) sta odvisna od načina uporabe. Natančneje: uporabnike, ki se vpišejo v spletno platformo, zaprosimo za podatke o imenu, e-naslovu, telefonski številki, skype naslovu, datumu rojstva, organizaciji in državi. Te podatke zbiramo izključno za potrebe Erasmus+ projekta. Tako zbranih podatkov ne bomo razkrivali tretjim osebam. Obiskovalci lahko vedno zavrnejo posredovanje takšnih podatkov, a v tem primeru ne bodo mogli uporabljati vseh storitev na spletni strani.

Statistika


iED lahko zbira statistične podatke o vedenju obiskovalcev spletne strani in za poročanje o projektu. Podatke, ki omogočajo identifikacijo osebe, uporabljamo izključno na način, opisan zgoraj.

GDPR pritožba


V primeru, da menite, da z vašimi osebnimi podatki ne ravnamo kot smo se zavezali, oz., da kršimo Pogoje uporabe, pišite na projects@ied.eu in navedite ime, e-naslov in razlog za pritožbo v povezavi s kršitvijo predpisov GDPR.