Rezultati

Co-Created Metodološki vodič (IO1)

V vodiču so določene glavne vsebine, metodologija in pripomočki za izoblikovanje in izboljšanje veščin starejših ljudi z namenom izboljšanja dostopnosti in koriščenja sodelovalne potrošnje.

Vodnik je na voljo samo v angleščini.

Materiali (IO2)

Nagovarjalii bodo starejše z namenom razvoja veščin in znanja za izkoriščanje sodelovalne potrošnje.

Izoblikovanje izkustvenih aktivnosti (IO3)

Predstavljajo središče programa, temeljile bodo na praktičnem in izkustvenem treningu.

e-Trening Platforma (IO4)

E-učenje in E-trening središče za pomoč pri uvajanju metodologije.